Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (2022)

Aktualizované

Dnes už je prakticky márne hľadať niekoho, kto medzi svoje každodenné činnosti neradí písanie naklávesnici. Okrem základných znakov, akými môžu byť písmená alebo číslice, existujú tiež znaky špeciálne. Tie väčšinou nepoužívame tak často, aby sme si dobre zapamätali, kde ich nájdeme. Prinášame vám preto článok, ktorý vás s písaním špeciálnych znakov aj populárnych smajlíkov dôkladne zoznámi.

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky – OBSAH

  1. Pojmy, ktoré sa pri písaní špeciálnych znakov hodí poznať
  2. Ako písať znaky na klávesnici
  3. Emotikony – ako písať smajlíky
  4. Klávesové skratky vo Windows

Tabuľka najpoužívanejších špeciálnych znakov

',.„“, ':;?!
-_+-×÷/\°()
[]{}<>$*@#:)

Pojmy, ktoré sa pri písaní špeciálnych znakov hodí poznať

Klávesová skratka

Pojem klávesová skratka asi nie je nijako neznámy, stručné zhrnutie toho, čo vieme, však tiež ešte nikdy neuškodilo. Klávesová skratka je kombinácia klávesov, ktorých súčasné stlačenie vyvolá akciu, ktorá by nebola inak s pomocou klávesnice dosiahnuteľná.

Vspojení s písaním špeciálnych znakov na klávesnici nás budú zaujímať najmä klávesové skratky tvorené stlačením kláves Shift, Alt alebo Alt Gr a jednej alebo viacerých ďalších klávesov. Klávesových skratiek existuje celý rad a to ako v celom operačnom systéme, ako aj v rámci jednotlivých aplikácií. Tie komplexnejšie často ponúkajú dokonca možnosť definície vlastných skratiek.

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (1)

ASCII tabuľka

ASCII je skratka z angličtiny a značí American Standard Code for Information Interchange. Je to štandard na kódovanie anglických znakov a hodnôt, ktoré sa využívajú v informatike. Znaky sú kódované podľa tzv. ASCII tabuľky, ktorá má 8 riadkov a 16 stĺpcov, a pretože desiatkové hodnoty 0 – 7 možno binárne zapísať tromi bitmi a hodnoty 0 – 15 štyrmi bitmi, je kódované číslo maximálne bitové.

To samozrejme znamená určité obmedzenia. ASCII tabuľka je schopná pojať len 128 znakov, čo je na medzinárodné použitie žalostne málo. Pristúpilo sa preto k určitým riešeniam, ktoré ASCII tabuľku rozširujú a umožňujú kódovanie v globálnom meradle.

Prvým riešením bolo rozšírenie ASCII kódu zo siedmich na osem bitov, čo zdvojnásobilo počet dostupných znakov zo 128 na 256. Aj to bolo však málo na pokrytie potrieb celého sveta, preto došlo k rozdeleniu ASCII tabuľky a zatiaľ čo jej prvá polovica (znaky 0 – 127) je jednotná pre celý svet, druhá (znaky 128 – 255) je potom upravovaná podľa konkrétnych potrieb daného jazyka.

Unicode

Unicode je najrozšírenejším riešením hlavného problému ASCII – nedostatku znakov na komunikáciu v niektorých svetových jazykoch. Hoci rozšírenie ASCII tabuľky čiastočne tento problém vyriešilo, jej hlavný zmysel – unifikácia kódovania v rámci celého sveta – bol potlačený.

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (3)

Unicode zjednocuje mnohonásobne väčšie množstvo znakov do jednej tabuľky. To znamená, že na jednom mieste nájdeme znaky anglickej, českej, ruskej, čínskej, arabskej i mnohé ďalšie. V súčasnosti obsahuje tabuľka Unicode viac ako 120 000 unikátnych znakov, ktoré napĺňajú potreby 129 rôznych písiem. Vďaka tomu je Unicode svetovo najrozšírenejšie kódovanie používané v informatike.

(Video) CS50 2013 - Week 5, continued

! Hoci je dnes ASCII už zastarané a ako kódovací štandard Unicode úplne prevláda, nie je ASCII tabuľka úplne zatracovaná. Decimálnu reprezentáciu špeciálnych znakov môžeme využiť pri ich zápise. Ako? Stačí stlačiť ľavý Alt, napísať zodpovedajúce číslo na numerickej klávesnici a Alt opäť uvoľniť. To je príhodné, predovšetkým keď potrebujeme zapísať znak, ktorý sa na klávesnici skrátka nenachádza. Napríklad Alt + 0150 je skratka pre pomlčku (nie spojovník).

HTML entity

HTML je značkovací jazyk a na značkovanie sú potrebné značky. Tieto značky musia byť označené určitými špecifickými znakmi. HTML si, rovnako ako mnoho ďalších programovacích či kódovacích jazykov, „privlastnilo“ niektoré špeciálne znaky z ASCII tabuľky. Pretože tomu tak už je, nemožno na stránke zobraziť určité znaky prostým vpísaním do HTML.

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (4)

Preto boli vytvorené HTML entity. Sú to náhrady za tieto znaky používané v HTML a majú nezameniteľný tvar. Zvyčajne ich možno napísať dvomi spôsobmi: názvom a číslom. Zápis každej entity musí začínať ampersandom a končiť bodkočiarkou. Napríklad samotný ampersand sa zapisuje jednou z týchto možností: „&amp;“ alebo „&38;“. Druhý zápis obsahuje decimálnu hodnotu, ktorú má daný znak v kódovacej tabuľke Unicode.

Mapa znakov vo Windows

Mapa znakov je aplikácia operačného systému Windows, ktorá obsahuje všetky znaky dostupných fontov. Vďaka tomu ich možno ľahko vyhľadať, skopírovať a kdekoľvek použiť. Mapa znakov sa hodí napríklad vo chvíli, keď nemáme k dispozícii klávesnicu s numerickým blokom, teda potrebnú klávesnicu pri notebooku.

Kmape znakov sa dostanete otvorením ponuky Štart, vpísaním „Mapa znakov“ do vyhľadávacieho poľa a spustením zobrazenej aplikácie, ktorá sa pochopiteľne volá taktiež Mapa znakov. Horná časť okna ponúka rozbaľovaciu ponuku, z ktorej môžete vybrať font, ktorému hľadaný znak patrí. Potom už len stačí konkrétny znak vyhľadať, kliknúť na neho, kliknúť na „vybrať“ a potom „kopírovať“. Do textového poľa pod zoznamom možno postupne nazbierať viac znakov a skopírovať ich potom všetky naraz.

Ako písať znaky na klávesnici?

Každý určite vie, ako sa na klávesnici píšu znaky, ktoré sú na nej priamo vyznačené – napríklad písmená. Na niektorých klávesoch sú ale natlačené až štyri rôzne znaky, čo môže kdekoho zmiasť. Vytvorili sme preto schému klávesnice, ktoré má za úlohu sprehľadniť a zjednodušiť zápis špeciálnych znakov úplne všetkým.

Každá klávesa má dve až tri dôležité funkčné režimy. Ten prvý – predvolený – je aktívny, keď je klávesa stlačená úplne samostatne. Druhý sa potom aktivuje pri súčasnom stlačení klávesy Shift a tretí potom pri stlačení klávesy AltGr (ľavý Alt)..

Apostrof '

Apostrof'
SkratkaSHIFT + ¨
ASCIIALT + 39
HTML@apos; alebo &#39;
PoužitieAko náhrada vypustené hlásky, v cudzích jazykoch na privlastňovanie
PríkladV AJ: It' (It is), Peter's (Petrovo)

Čiarka ,

Čiarka,
Skratka,
ASCIIALT + 44
HTMLNie je entitou
PoužitieOddeľovanie viet v súvetí, častí rozvitých vetných členov a vložených častí viet
PríkladMedzi najznámejšie výrobca telefónov patrí Apple, Samsung a Nokia.

Bodka .

Bodka.
Skratka.
ASCIIALT + 46
HTMLNie je entitou
PoužitieUkončuje vetu či celé súvetia
PríkladDnes sa cítim dobre.

Dvojité úvodzovky „“

Dvojité úvodzovky„“
SkratkaSHIFT + ô
ASCIIAlt + 0132 (dolný) a Alt + 0147 (horná), prípadne Alt + 34
HTML&#8222; (Dolná) a &#8220; (Horná)
PoužitieZačiatok priamej reči, citácie a pod.
PríkladPovedal mi na to: „Ja ti nejako neviem.“

Jednoduché úvodzovky , ‘

Jednoduché úvodzovky, ‘
skratkaSHIFT + ¨
ASCIIAlt + 0130 (dolný) a Alt + 0145 (horná), prípadne Alt + 34
HTML&#8216; (Dolná) a &#8217; (Horná)
použitieZačínajúce textu vo vnútri už začínajúceho texte
Príklad„Abeceda začína písmenom ,a‘ a končí písmenom ,z‘,“ hovorila prváčikom pani učiteľka.

Dvojbodka :

Dvojbodka:
SkratkaSHIFT + .
ASCIIAlt + 58
HTMLNie je entitou
PoužitieOddelenie častí viet ako výpočtov, príkladov, údajov či priamej reči
PríkladNa výlet so sebou: pitie, pevnú obuv, desiatu, pláštenku, pokrývku hlavy.

Bodkočiarka ;

Bodkočiarka;
Skratka;
ASCIIAlt + 59
HTMLNie je entitou
PoužitieRovnaké ako čiarka, avšak na oddelenie významovo vzdialenejších častí viet. Taktiež v programovacích a kódovacích jazykoch na konci riadku.
PríkladMargin-bottom: 15px;

Otáznik ?

Otáznik?
SkratkaSHIFT + ,
ASCIIAlt + 63
HTMLNie je entitou
PoužitieUkončenie vety opytovacej
Príklad„Vidíte to?“

Výkričník !

Výkričník!
SkratkaSHIFT + §
ASCIIAlt + 33
HTMLNie je entitou
PoužitieUkončenie vety rozkazovací
Príklad„Rex, k nohe!“

Pomlčka –

Pomlčka
SkratkaNeexistuje
ASCIIAlt + 0150 (krátka) alebo ALT + 0151 (dlhá)
HTML&Ndash; (Krátka) alebo &ndash; (Dlhá), prípadne &#8211; či &#8212;
PoužitieNahradenie čiarky, vyjadrenie vzťahu, rozsahu alebo pauzy v reči. Začiatok priamej reči.
PríkladOtváracia doba pobočiek je 8 – 19 h, na showroome v Holešoviciach sme však nonstop.

Spojovník -

Spojovník-
Skratka-
ASCIIAlt + 45
HTMLNie je entitou
PoužitieSpájanie najrôznejších výrazov (nepliesť s pomlčkou)
PríkladMatematicko-fyzikálne, kuchár-čašník, Marie Curie-Skłodowska pod.

Podčiarkovník _

Podčiarkovník_
SkratkaSHIFT + -
ASCIIAlt + 95
HTMLNie je entitou
PoužitieNáhrada medzery
PríkladFoto_k_projektu.jpg

Plus +

Plus+
Skratka+
ASCIIAlt + 43
HTMLNie je entitou
PoužitieVyjadrenie súčtu
Príklad28 + 14

Mínus -

Mínus-
SkratkaAko spojovník
ASCIIAlt + 45
HTMLNie je entitou
PoužitieVyjadrenie rozdielu
Príklad28 - 14

Krát ×

Krát×
SkratkaAlt Gr + )
ASCIIAlt + 0215
HTML&Times; alebo &#215;
PoužitieVyjadrenie súčinu
Príklad28 × 14

Deleno ÷

Deleno÷
SkratkaAlt Gr + ú
ASCIIAlt + 0247
HTML&Divide; alebo &#247;
PoužitieVyjadrenie podielu
Príklad28 ÷ 14

Lomka /

Lomka/
SkratkaAlt Gr + C
ASCIIAlt + 38
HTMLNie je entitou
PoužitieVyjadrenie alternatív, oddelenie úrovní v adresároch
PríkladVážený pán/vážená pani; predavač/ka

Spätná lomka \

Spätná lomka\
SkratkaAlt Gr + Q
ASCIIAlt + 92
HTMLnie je entitou
PoužitieAlternatíva k bežnému pomlčke
PríkladC:\Program Files\Windows Defender\sk-SK

Stupne °

Stupeň°
SkratkaSHIFT + ;
ASCIIAlt + 0176
HTML&Deg; alebo &#176;
PoužitieVyjadrenie teplotného či uhlového stupňa
PríkladDnes je vonku 24 °C.

Okrúhle zátvorky ()

Okrúhle zátvorky()
SkratkaSHIFT + ) a iba )
ASCIIAlt + 40 a Alt + 41
HTMLNie je entitou
PoužitieVloženie doplňujúceho textu, v matematike, v programovaní atď.
PríkladLetisko Václava Havla (predtým Letisko Praha Ruzyně) je hlavné medzinárodné letisko SR.

Hranaté zátvorky []

Hranaté zátvorky[]
SkratkaAltGr + F a AltGr + G
ASCIIAlt + 91 a Alt + 93
HTMLNie je entitou
PoužitieV slovníkoch, v programovaní aj v matematike
PríkladComputer [kəmˈpyo͞otər] – počítač

Zložené zátvorky {}

Zložené zátvorky{}
SkratkaAlt Gr + B a Alt Gr + N
ASCIIAlt + 123 a Alt + 125
HTMLNie je entitou
PoužitieV programovaní a kódovaní (oddelenie bloku kódu), v matematike
PríkladDiv {margin-bottom: 15px;}

Špicaté zátvorky <>

Špicaté zátvorky<>
SkratkaAlt Gr + , a Alt Gr + .
ASCIIAlt + 60 a Alt + 62
HTML&Lt; a&gt; alebo &#60; a &#62;
PoužitieOznačenie väčších/menších hodnôt, v programovaní a kódovaní
Príklad28 > 14

Ampersand &

Ampersand&
SkratkaAlt Gr + C
ASCIIAlt + 38
HTML&Amp; alebo &#38;
PoužitieNáhrada spojky „a“
PríkladBang & Olufsen

Dolár $

Dolár$
SkratkaAlt Gr + ov
ASCIIAlt + 36
HTMLNie je entitou
PoužitieOznačenie meny
Príklad$25

Euro €

Euro
SkratkaAlt Gr + E
ASCIIAlt + 0128
HTML&Euro; alebo &#8364;
PoužitieOznačenie meny
Príklad25€

Hviezdička *

Hviezdička*
SkratkaAlt Gr + C
ASCIIAlt + 38
HTMLNie je entitou
PoužitieMatematický symbol (násobenie), zástupný znak vo vyhľadávaní
Príklad28 * 14

Zavináč @

Zavináč@
SkratkaAlt Gr + V
ASCIIAlt + 64
HTMLNie je entitou
PoužitiePredovšetkým v emailových adresách
Príklad[emailprotected]

Dvojitý krížik #

Dvojitý krížik#
SkratkaAlt Gr + X
ASCIIAlt + 35
HTML&#35;
PoužitiePredovšetkým v IT a elektronickej komunikácii
Príklad#hashtag, &#35; div {color: #FFFFFF};

Emotikony – ako písať „smajlíky“

Emotikony nie sú špeciálne znaky v pravom slova zmysle. Ide o grafické symboly, ktoré môžu byť zo špeciálnych znakov zložené, ale až na výnimky ich budete v ASCII tabuľke hľadať márne. Skladanie emotikonov čiže smajlíkov sa vykonáva štandardným zápisom špecifických znakov.

Asi ani nie je potrebné zmieňovať, že hlavnou funkciou emotikonov je vyjadrenie emócií v texte. Kým predtým sme si museli vystačiť s tým, že naše emotikony zhruba vyzerajú ako tvárové gestá, dnes nám väčšina veľkých online služieb ponúka textové polia, ktoré vpísané emotikony automaticky transformujú v jediný grafický prvok​.

Grafický prvokVýznamSkratka
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (9)Úsmev:) alebo :-)
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (10)Smútok:(
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (11)Smiech:D
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (12)Vyplazeny jazyk:P
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (13)Údiv:O
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (14)Žmurknutie;)
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (15)Plač:'(
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (16)Sklamanie:/
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (17)Hnev>:(
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (18)Zdesenie:|
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (19)Nezáujem-_-
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (20)NevinnosťO:)
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (21)Nenápadný úsmev=)
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (22)Frustrácia>_<
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (23)PrekvapenieO_O
Ako písať na klávesnici špeciálne znaky vrátane smajlíkov | Alza.sk (24)Pusa:*

Klávesové skratky vo Windows

Pri správnom používaní môžu klávesové skratky značne urýchliť prácu v prostredí operačného systému Windows. Zoznam najpoužívanejších skratiek na internetové prehliadače, textové editory aj samotný systém Windows, nájdete nižšie.

SkratkaFunkcia
Ctrl + CKopírovať
Ctrl + VVložiť
Ctrl + XVyňať
Ctrl + ZVrátiť akciu späť
Ctrl + YOdčiniť posledné vrátenie akcie
Alt + TabPrepnúť medzi spustenými aplikáciami
Alt + F4Ukončiť aktívnu aplikáciu
F2Premenovať
F3Vyhľadať v Prieskumníkovi súborov
F5Aktualizovať okno
F6Prechádzať prvky na obrazovke
F11Režim celej obrazovky (pre prehliadače)
Ctrl + šípka vľavoPresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl + šípka vpravoPresunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka dolePresunúť kurzor na začiatok nasledujúceho odseku
Ctrl + šípka horePresunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku
Ctrl + NNový
Ctrl + FVyhľadať
Ctrl + SUložiť
Ctrl + PTlačiť
Ctrl + AOznačiť všetko
Alt + ShiftPrepnúť jazyk klávesnice
Shift + DeleteZmazať položku bez uloženia do koša
WinOtvoriť ponuku Štart
Win + LUzamknúť počítač
Win + DZobraziť či skryť plochu
Win + EOtvoriť Tento počítač

i Ak vyberáte novú klávesnicu, určite neprehliadnite náš článok Ako vybrať klávesnicu.

Písanie špeciálnych znakov na klávesnici nie je nič zložité. Treba ale pamätať, že nie každá klávesová skratka je univerzálna pre všetky aplikácie. Smajlíky možno potom často vybrať zo zoznamov, ku ktorým veľké služby ako Facebook, Twitter alebo Skype ponúkajú prístup priamo z textového poľa. Veríme, že je náš zoznam dostatočne vyčerpávajúci a že uspokojí potreby každého nezávisle od prevádzkovanej práce s PC.

Klávesnice

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 09/13/2022

Views: 5447

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.